Baisikeli’s bidrag til verdensmålene

Verdensmål

Baisikeli’s bidrag til verdensmålene, hvor vi har udvalgt 7 verdensmål, som vi fokuser på, at arbejde med – særligt i Afrika.

Vores bidrag til 7 udvalgte verdensmål, særlig i Afrika. Læs mere om, hvilke verdensmål Baisikeli har udvalgt, hvad vi arbejder med og hvordan vi gør – inden for hvert enkelt verdensmål.

  • 1. Afskaf fattigdom
  • 2. Kvalitetsuddannelse
  • 5. Ligestilling mellem kønnene
  • 8. Anstændige jobs
  • 9. Industriel innovation
  • 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • 12. Ansvarligt forbrug og produktion

1. Afskaf fattigdom

Vi vil afskaffe fattigdom, ved at skabe fysisk og social mobilitet. Grundlaget er brugte danske cykler, som sikrer bedre økonomi for verdens fattigste i Afrika.

2. Kvatitetsuddannelse

Vi vil bidrage til, at skabe lige
adgang til uddannelse, og flytte mennesker gennem håndværk. På sigt skal dette ske igennem en anerkendt cykelmekanikeruddannelse i Mozambique.

5. Ligestilling mellem kønnene

Vi vil bidrage, hvor vi kan, til at opnå ligestilling. Her tænker vi særligt på familiemedlemmerne til vores ansatte i Afrika. Igennem uddannelse for piger, kvinders adgang til transport og dermed uafhængighed.

8. Anstændige jobs

Vi vil bidrage til, at økonomisk vækst sker på en anstændig måde, særligt i Afrika. I Danmark vil være skabe adgang til arbejdsmarkedet for unge med specifikke udfordringer. Vi vil være et godt sted at arbejde!

9. Industriel innovation

Vi drømmer om at fremme bæredygtig infrastruktur og industrialisering, samt understøtte innovation. Det betyder i praksis, at støbe et fundament for en danskinspireret cykelinfrastruktur i Afrika.

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi vil gøre lokalsamfund sikre,
robuste og bæredygtige for, at løse afrikanske storbyers store udfordring med trafikdræbte. Det gør vi gennem dansk viden, om at opdele trafikken i hårde og bløde trafikanter.

12. Ansvarligt forbrug og produktion

Vi vil arbejde for, en virksomhed, hvor intet går til spilde, og vi genbruger ellers spildte ressourcer. Det sker gennem et fokus på en cirkulær forretningsmodel, og et opgør med ”brug og smid væk”.